โฆษณาเกมส์ที่เปิดในช่วง Super Bowl - Clash of Clans

image

โฆษณาเกมส์ที่เปิดในช่วง Super Bowl - Clash of Clans เล่นใช้ลุงเลียมมาเป็นพรีเซ็นเตอร์เลย แรงดีแท้ แต่ชอบนะ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม