จาร์เค็น ร่วมเสวนาในงานไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อวอร์ด 2016


นายอรรถพล วิบูลยานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบภายใน บริษัท จาร์เค็น จำกัด บริษัทดีไซน์ชั้นนำของไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาพูดคุย ในฐานะเจ้าของรางวัล Green Design Awards ปี  2015 ประเภทผลงานสร้างสรรค์สำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society 2015 ) ร่วมกับกูรูออกแบบชั้นนำ อาทิ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (ที่ 8 จากซ้าย)  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ (ที่ 7 จากซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเชิญชวนให้นักธุรกิจสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Thailand Green Design Awards 2016 ภายใต้กิจกรรม TGDA: Workshop & Creative Talk "GREEN BUSINESS TREND ที่จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี คุณวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ  Living Room 2 ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม