“เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนการศึกษาโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วไทยบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด โดยนางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริษัทฯ และเหล่าผู้บริหารระดับสูง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “10 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน 610 โรงเรียน 149 ล้านบาท” โดยในปี 2559 นี้ได้มอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนจำนวน 89 โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทุนละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,800,000 บาท ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษานี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือกว่า 610 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 149 ล้านบาท โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษา ที่ไม่ได้ให้แต่ความรู้แต่ยังนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และถือเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อแนวคิดคืนประโยชน์กลับสู่สังคมที่บริษัทยึดถือมากว่า 40 ปี ในการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เมื่อเร็วๆนี้

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม