เฟดเอ็กซ์ คืนประโยชน์สู่ชุมชน นำพนักงานปรับปรุงโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเทพฯ (6 ธันวาคม 2559) – เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับโครงการอนุเคราะห์โรงเรียน หรือ Adopt-a-School ภายใต้หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จัดกิจกรรม FedEx Cares เพื่อบูรณะและซ่อมแซมโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเดวิด คาร์เด็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “เฟดเอ็กซ์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด เราเชื่อว่าการบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน”
โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 86 คนร่วมทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตกแต่งห้องเรียนและห้องน้ำ ทาสีรั้ว และปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ เฟดเอ็กซ์ยังบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ในระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งพนักงานเฟดเอ็กซ์ในประเทศต่างๆ จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมในปีนี้ พนักงานจิตอาสากว่า 15,000 คนทั่วโลกได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ภายใต้โครงการ FedEx Cares  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยโครงการนี้ได้รับการริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2547 และในปัจจุบันได้ขยายออกไปกว่า 200 เมืองใน 120 ประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ FedEx Cares สามารถตรวจสอบได้ที http://fedexcares.com/.

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม