#PR รับสมัครโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “ขาดแคลนคอล” ศูนย์กลางบริการข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ


บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ชูจุดเด่นทางธุรกิจในการเป็นผู้ให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร รุกจัดโครงการเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม “ขาดแคลนคอล” เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนกับกลุ่มผู้บริจาค โดยเริ่มโครงการนำร่องตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ในการรับสมัครโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการขาดแคลนคอล
1.เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางบริการข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
2.เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ขาดแคลนได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริจาคที่มีความสนใจ
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนฯ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อมาได้ที่ สายด่วน โครงการ “ขาดแคลนคอล” โทร. 02-975-5577 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. หรือ เว็บไซต์ www.khadcancall.com  เฟสบุ๊ก www.facebook.com/khadcancall 

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม