แพนดอร่า ส่งเสริมการศึกษาเดินหน้าจัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการแพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวันใส แด่น้องผู้ห่างไกลในชนบท ปีที่ 11”แพนดอร่า ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย สัญชาติเดนมาร์ก เดินหน้าจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยต่อเนื่องกว่าหนึ่งทศวรรษ กับ “โครงการแพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวันใส แด่น้องผู้ห่างไกลในชนบท ปีที่ 11”

เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา มร. นีลส์  เฮแลนเดอร์ รองประธานอาวุโสสายงานผลิตและกรรมการผู้จัดการแพนดอร่าประเทศไทย บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมส่งมอบอาคารเรียน “แพนดอร่า” พร้อมสื่อสารเรียนการสอน มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ และเครื่องเล่นสำหรับสนามเล่นเด็ก ภายใต้ “โครงการแพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวันใส แด่น้องผู้ห่างไกลในชนบท ปีที่ 11” ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนบก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการแพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวันใสฯ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 อย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ที่พนักงานเคยศึกษาในวัยเยาว์และขาดแคลนอาคารเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโนนบกที่ได้รับคัดเลือกแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางและแหล่งพึ่งพิงของประชาชนใน 3 หมู่บ้าน ผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมืองที่ห่างออกไปถึง 40 กิโลเมตรได้ ขณะเดียวกันโรงเรียนมีสภาพอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กนักเรียน

“แพนดอร่ามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาจะเป็นรากฐานที่ดีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการเติมฝัน เพื่อวันใสฯ จึงเน้นการสร้างอาคารเรียนให้แก่เด็กๆ อันเป็นอนาคตของชาติให้มีสถานที่ศึกษาที่เหมาะสมกับวัยแห่งการเรียนรู้

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้มอบโอกาสให้แก่พนักงานของแพนดอร่าในการนำเสนอโรงเรียนที่ตนเคยเรียนในท้องถิ่นห่างไกลเข้าร่วมโครงการ สิ่งนี้มีคุณค่าต่อจิตใจของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพวกเขาทำงาน มีอาชีพที่มั่นคง และสามารถกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนในภูมิลำเนาอันเป็นที่รักยิ่งของตนอีกด้วย” มร. นีลส์  กล่าว

คุณนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบก เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทแพนดอร่า ได้ให้ความสำคัญแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยเน้นว่าเป็นโรงเรียนที่พนักงานเคยร่ำเรียน การมอบอาคารเรียนใหม่เปรียบดั่งมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางการเรียนมากขึ้น ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แพนดอร่ามอบให้เราในวันนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และเยาวชนของเราต่อไป”

อนึ่ง แพนดอร่าเป็นแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีฝีมือปราณีต มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก แพนดอร่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ OMX กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในปี 2558 แพนดอร่ามีรายได้รวม 1.67 หมื่นล้าน โครน (ประมาณ 8.35 หมื่นล้านบาท) แพนดอร่าได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2557 รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีประจำภูมิภาคอาเซียน ปี 2558 และรางวัลผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีดีเด่นในกลุ่มประเทศอาเซียนแห่งปี 2559 จากนิตยสาร Jewellery News Asia (JNA) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 และระบบบริหารการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO18001:2007

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม