Barbies - ฝันส่วนตัว [Official Music Video]Barbies - ฝันส่วนตัว [Official Music Video]

Song : ฝันส่วนตัว
Artist : Barbies
Label : Smallroom

LYRICS by   เผ่าพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
MUSIC by    เผ่าพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ARRANGED by  Barbies
PRODUCED by  ชมธวัช  ยงกิตติกุล
INSPIRED by  Hangover

ต้าร์   เผ่าพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา : Pitch Bender
เจ      นวพันธ์  จันทรากุล : Low Frequencer
ขวัญ   ขวัญ  ศรไชย : Tempo
นัส     นัสพงศ์  จันทน์สุคนธ์ : D Tune
อ๋อ      ทรงธรรม  จรรสาโล : Mood & Tone
ทิวลิป  วีรวัฒน์  สืบสิมมา : E Tone"ฝันส่วนตัว" หนึ่งคน...หนึ่งความฝัน ไม่ว่ามันคืออะไร หากเรายังคงเก็บมันไว้ในใจ ความเป็นจริงจะเจ็บปวดแค่ไหน สิ่งที่ทําให้มันผ่านพ้นไปได้ คือการรอคอย ที่แม้มัน...อาจไม่มีวันเป็นจริง

แรงบันดาลใจที่สําคัญคืออยากเขียนเพลงรักที่ไม่มีคําว่ารัก และสามารถถ่ายทอดความหมาย ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตหรือความตั้งใจของมนุษย์ ไม่อยากจะทําเพลงใน แบบสูตรเพลงทั่วๆ ไปที่ต้องมีท่อน verse ท่อน hook แล้วมาร้องซ้ํา hook ใหม่วนไปมา "ฝันส่วนตัว" จึงมีโครงสร้างเพลงที่ไม่เหมือนเพลงทั่วไป เรียกว่าเป็นเพลงที่มีโครงสร้างยาก แต่ฟังง่าย ซึ่งนับว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายเท่าที่ Barbies เคยมีมา...

เนื้อเพลง "ฝันส่วนตัว"
แม้อาจทำได้เพียงแค่นั้น
อาจทำได้เพียงแค่ฉันจะเปลี่ยน
แต่ฉันจะปล่อย
จะขอเก็บมันเอาไว้อย่างนั้น
เก็บฝันส่วนตัวเอาไว้กับฉัน
แค่เธอเท่านั้น

มอง ออกไป ที่สุดปลายฟ้าที่แสนไกล
โอ๊ะ โอ เธออยู่ไหน ได้ยินไหม
เธอมีอยู่จริงใช่มั้ย

รอต่อไป ที่สุดปลายฟ้าที่แสนไกล
โอ๊ะ โอ เธออยู่ไหน ได้ยินไหม
เธอมีอยู่จริงใช่มั้ย

แม้ในวันที่ฉันไม่เหลือใคร
แม้ในวันนี้ต้องเสียใจ
วันพรุ่งนี้จะมีไหม (ยังรอ ยังรอ ยังรออยู่)
มันยังคงไม่มีความหมายใด
ในวันที่ฉันไม่เหลือใคร
ครึ่งชีวิตที่ขาดหาย (ยังรอ ยังรอ ยังรออยู่)
ฉันไม่อยากฝันอีกต่อไป (อีกต่อไป อีกต่อไป)
ที่สุดปลายฟ้าที่แสนกว้างใหญ่
เธออยู่ไหน (เธออยู่ไหน)
ที่สุดปลายฟ้าที่แสนไกล
เธอมีอยู่จริงใช่มั้ย

แม้อาจทำได้เพียงแค่นั้น
สุดท้ายต่างคนต่างฝัน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม