กลุ่มทรู ร่วมโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรับคืนมือถือเก่าเพื่อนำกลับไปรีไซเคิลพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “คืนโทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี” (Recycle your mobiles help the Earth) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ที่สองจากซ้าย) อธิบดีฯ และผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มทรู โดยดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านแบรนด์และการสื่อสาร เป็นผู้แทน เพื่อประกาศความร่วมมือจัดการซากโทรศัพท์เคลื่อนที่เก่าอย่างถูกวิธี มีความสมบูรณ์ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม