สมมติว่า...ถ้าคุณต้องเจอแบบไผ่สมมติว่า...มีโพสต์หนึ่งที่เราแชร์ไปด้วยกันกับคนอื่นอีก 3 พันคน แต่ปรากฏว่าเรากลับติดคุกคนเดียว คุณจะรู้สึกอย่างไร?

สมมติว่า...แล้วถ้าคุณถูกปฏิเสธการประกันตัวด้วยล่ะ คุณจะรู้สึกอย่างไร?

และสมมติว่า...ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย คุณจะรู้สึกอย่างไร?

.....

เมื่อยุติธรรมถูกตั้งคำถาม

คำตอบอยู่ที่พวกเรา

ช่วยกันคิด ช่วยกันแชร์ ช่วยกันหาคำตอบ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม