กรมการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามผลักดันกับ 11 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยตามหลักมาตรฐานสากล ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม